Tietoa meistä

Tietoa meistä

Tietoa meistä

Miten koemme esineemme, joilla ympäröimme oman elintilamme? Osa esineistä vaikuttaa voimaannuttavasti ja energiatasoamme lisäävästi. Toisilla esineillä on päinvastainen vaikutus. Onko esineillä erilainen värähtelytaso?

Esineet vaikuttavat tietoisesti tai alitajuntaisesti tuntemuksiimme. Harva saa voimaa esineistä, joihin on liitettävissä mm. seuraavia mielikuvia; "kopio", "alhaiset tuotantokustannukset", "ympäristön kuormittaminen", "heikko laatu", "massatuote", ja "työntekijöitten terveyttä heikentävät työlolosuhteet". Onko meillä vielä kysyntää tälläisille tuotteille?

Handmade-design verkkokauppa pyrkii tarjoamaan tuotteita, jotka perustuvat tekijöidensä omaan suunnitteluun ja käsityöhön sekä tuotteita, joissa on käytetty hyviä ja kestäviä materiaaleja, jotka vastaavat käyttötarkoitustaan. Kierrätys ja uusiokäyttö eivät ole vain päälleliimattuja leimoja tuotteissamme.

Ennekaikkea pyrkimyksenä on tuottaa iloa ja energiaa.